Čo je Online Marketing

Online marketing (iné názvy: i-marketing, webový marketing, internetový marketing, elektronický marketing, e-marketing a pod.) má rôzne definície. Ide v podstate o riadenú komunikáciu cielenú na koncové zariadenia (pc, mobily, tablety, smart TV atď.) pripojené k internetu (sú “online”). Ide o médium (internet), ktoré je rýchlo sa vyvíjajúce, globálne a vysoko-súťaživé (vaša konkurencia je od vás vzdialená na len 1 klik). Propagovať sa dá akákoľvek idea, a to kdekoľvek a kedykoľvek za veľmi prijateľné náklady. Najčastejšie otázky ohľadom online marketingu:

Čo sa dá propagovať?
- produkt / služba
- osoba / organizácia
- správa, web, video atď.
Kde môžem cieliť?
- na ľubovoľnú oblasť/mesto/štát sveta
- na ľudí podľa pohlavia, veku, záujmov
- na ľudí, ktorí ma poznajú (remarketing)
Akým spôsobom?
- textovou a grafickou reklamou
- fotkami, videami, animáciami
- odkazmi, aplikáciami atď.
Kedy sa dá propagovať?
- presné určenie začiatku (deň) a konca propagácie
- určenie dni v týždni, kedy sa bude komunikovať
- určenie aktívnych hodín počas každého dňa
Prečo to vôbec robiť?
- pomer cena/výsledok je vysoko efektívny
- zmeny sa dajú realizovať extrémne rýchlo
- finančné náklady sú pod plnou kontrolou