Ponúkané služby

Môžete využívať komplexné služby (výhodou je rýchlosť reakcií – nemusí sa čakať na odozvu 3. strany) alebo len ľubovoľné jednotlivé služby (ak si viete ostatné služby zabezpečiť inak).

Externý prieskum
- prieskum zvoleného odvetvia na internete
- prieskum vybranej konkurencie (web, stratégia)
- prieskum objednávok a komunikácie konkurencie
Interný prieskum
- prieskum technickej a obsahovej stránky webu
- prieskum online komunikácie a objednávok klienta
- analýza návštevnosti pomocou Google Analytics
Kreativita
- návrh hlavnej myšlienky online propagácie
- návrh obsahu inzercie (text, grafika, video)
- návrh štruktúry webu / mobilnej aplikácie
Realizácia
- tvorba kampaní (G Ads, FB, YouTube, Yandex, Etarget, Sklik)
- tvorba web prezentácií (napríklad pomocou WP alebo WIX)
Servis
- servisné zásahy a údržba online kampaní a webu
- pravidelná kontrola výsledkov online kampaní
- nastavenia a prepájanie súvisiacich služieb