Môj štýl práce

Uprednostňujem priamočiarosť v komunikácií. Nezaobídem sa však bez vašej aktívnej spolupráce (promptné dodávanie odpovedí na otázky) a bez pravidelnej spätnej väzby (proaktívne dodávanie vašich zistení). Ak to takto vyhovuje i vám (+ 5 ďalších bodov), bude to celé fungovať.

(1) Transparentnosť
- dodržiavanie dohodnutých termínov a cien
- spolupráca bez viazanosti a právnych zmlúv
(2) Serióznosť
- vysvetlenie všetkých dôležitých vecí vopred
- 100% dodržiavanie mlčanlivosti o projektoch
(3) Efektivita
- používanie win-win stratégie pri riešení problémov
- rýchlosť implementácie bez zbytočných odkladov
(4) Flexibilita
- vzájomné a rýchle reakcie na spätnú väzbu
- asistencia a pomoc v ďalších súvisiacich službách
(5) Neformálnosť
- žiadne stretnutia v oblekoch a kravatách
- vyhýbanie sa prázdnym rečiam (no bullshit speech)